WA Feb Touranment

Junior Boys Slalom Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Easton Lucas *AUS
AUS
 
Jun M 2.58     1000.00

Under 23 Women Slalom Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Doncon Tayha *AUS
AUS
 
U23 F 1.60     1000.00

Women 2 Slalom Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Davis Emily *AUS
AUS
 
W2 0.31     1000.00

Men 2 Slalom Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Robertson Liam *AUS
AUS
 
M2 3.85     1000.00

Senior 1 Men Slalom Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Kosick Peter *AUS
AUS
 
Se1 M 2.65     1000.00

Senior Men Slalom Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Grono Clay *AUS
AUS
 
Sen M 5.96     1000.00

Super Masters Men Slalom Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Davis Geoff *AUS
AUS
 
SMa M 5.00     1000.00
2 Horton Ramon *AUS
AUS
 
SMa M 3.80     760.00
3 Macri Frank *AUS
AUS
 
SMa M 3.10     620.00

Junior Boys Tricks Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Easton Lucas *AUS
AUS
 
Jun M 350     1000.00

Under 23 Women Tricks Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Doncon Tayha *AUS
AUS
 
U23 F 440     1000.00

Women 2 Tricks Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Davis Emily *AUS
AUS
 
W2 170     1000.00

Men 2 Tricks Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Robertson Liam *AUS
AUS
 
M2 270     1000.00

Senior 1 Men Tricks Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Kosick Peter *AUS
AUS
 
Se1 M 340     1000.00

Senior Men Tricks Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Grono Clay *AUS
AUS
 
Sen M 1070     1000.00

Super Masters Men Tricks Round 1 Results

Homologation: Ranking List - 12/02/2022 - 13/02/2022
  Name Country Categ. Round 1     Overall
1 Davis Geoff *AUS
AUS
 
SMa M 690     1000.00
2 Macri Frank *AUS
AUS
 
SMa M 610     884.06
3 Horton Ramon *AUS
AUS
 
SMa M 240     347.83