Belarus Youth Cablekski Championships 2014

Junior Girls under 15 Slalom Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Charnyshova Luisa Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 1,50/55/14.25 2,00/55/14.25   1000,00
2 Lahunova Anastasiya *RTSOP
BLR
 
-15 F 1,50/55/18.25 2,00/55/16.00   880,00
3 Valuiskaya Lizaveta Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 1,50/55/18.25 5,00/55/18.25   820,00
4 Parkhomenka Alena RTSOP
BLR
 
-15 F 5,00/49 2,00/52   640,00
5 Masendz Aliaksandra *RSOP
BLR
 
-15 F 6,00/46 2,00/49   520,00
6 Trubskaya Valeryia RTSOP
BLR
 
-15 F 3,50/55/18.25 5,00/34   790,00
7 Hvozdzeva Sofia Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 2,00/43     280,00
8 Belskaya Maryia Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 6,00/37     120,00

Junior Boys under 15 Slalom Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Liasnoi Arseni RTSOP
BLR
 
-15 M 4,50/58/18.25 4,50/58/18.25   1000,00
2 Piatrenka Stefan RTSOP
BLR
 
-15 M 3,50/58/18.25 4,00/58/18.25   987,65
3 Harbachuk Viktar RTSOP
BLR
 
-15 M 2,50/58/18.25 4,00/58/18.25   987,65
4 Melnik Stsiapan RTSOP
BLR
 
-15 M 4,50/55/18.25 3,50/55/18.25   851,85
5 Schasny Nikita *RTSOP
BLR
 
-15 M 4,50/52 1,50/55/18.25   777,78
6 Straltsou Ilya Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M 2,50/49 6,00/46   506,17
7 Lapkoyski Kiryl Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M 5,50/37      
8 Nikitin Kirill *RSOP
BLR
 
-15 M 4,50/37      

Junior Girls under 19 Slalom Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Kisialiova Katsiaryna Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 F 3,50/55/13.00 2,00/55/12.00   1000,00
2 Taliaronak Aliaksandra RTSOP
BLR
 
-19 F 2,50/55/13.00 2,25/55/13.00   901,79
3 Petskova Iryna RTSOP
BLR
 
-19 F 1,00/55/13.00 1,50/55/14.25   875,00
4 Khatkouskaya Alena RTSOP
BLR
 
-19 F 3,50/55/16.00 3,50/55/18.25   705,36

Junior Boys under 19 Slalom Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Shpak Stsiapan RTSOP
BLR
 
-19 M 4,00/58/11.25 2,00/58/11.25   1000,00
2 Papkou Andrey Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 4,50/58/13.00 3,00/58/12.00   890,62
3 Purosau Mikhail RTSOP
BLR
 
-19 M 3,50/58/14.25 2,00/58/12.00   875,00
4 Marozau Artsiom Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 3,50/58/12.00 5,00/58/13.00   898,44
5 Artsiomau Yahor *RTSOP
BLR
 
-19 M 2,50/58/16.00 3,00/58/13.00   796,88
6 Antonau Anton Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 2,00/58/12.00 2,00/58/13.00   875,00
7 Straltsou Hleb RTSOP
BLR
 
-19 M 6,00/58/18.25     562,50
8 Mikhailou Aliaksandr Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 4,50/58/18.25     539,06

Junior Girls under 15 Tricks Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Parkhomenka Alena RTSOP
BLR
 
-15 F 5830 6230   1000,00
2 Charnyshova Luisa Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 4950 6170   990,37
3 Valuiskaya Lizaveta Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 3150 5350   858,75
4 Lahunova Anastasiya *RTSOP
BLR
 
-15 F 3260 3860   619,58
5 Trubskaya Valeryia RTSOP
BLR
 
-15 F 5180 3780   831,46
6 Hvozdzeva Sofia Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 1880 2100   337,08
7 Masendz Aliaksandra *RSOP
BLR
 
-15 F 1680     269,66
8 Belskaya Maryia Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 920     147,67

Junior Boys under 15 Tricks Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Piatrenka Stefan RTSOP
BLR
 
-15 M 5310 6880   1000,00
2 Harbachuk Viktar RTSOP
BLR
 
-15 M 5420 6820   991,28
3 Lapkoyski Kiryl Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M 6790 5840   986,92
4 Liasnoi Arseni RTSOP
BLR
 
-15 M 4970 5300   770,35
5 Schasny Nikita *RTSOP
BLR
 
-15 M 5480 4880   796,51
6 Melnik Stsiapan RTSOP
BLR
 
-15 M 6690 4100   972,38
7 Zhykharau Yauheni *Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M 3660     531,98
8 Asenka Aliaksandr *Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M 2020     293,60
9 Bahdanovich Maksim *Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M 1920     279,07
10 Nikitin Kirill *RSOP
BLR
 
-15 M 1820     264,53
11 Straltsou Ilya Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M 1370     199,13

Junior Girls under 19 Tricks Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Kisialiova Katsiaryna Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 F 8750 7540   1000,00
2 Taliaronak Aliaksandra RTSOP
BLR
 
-19 F 5770 6120   699,43
3 Khatkouskaya Alena RTSOP
BLR
 
-19 F 6220 6100   710,86
4 Danishevich Darya *RTSOP
BLR
 
-19 F 5440 5870   670,86
5 Petskova Iryna RTSOP
BLR
 
-19 F 6520 4640   745,14

Junior Boys under 19 Tricks Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Purosau Mikhail RTSOP
BLR
 
-19 M 9340 8750   1000,00
2 Marozau Artsiom Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 8810 8710   943,25
3 Antonau Anton Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 8260 8260   884,37
4 Mikhailou Aliaksandr Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 8870 7650   949,68
5 Papkou Andrey Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 7000 7010   750,54
6 Shpak Stsiapan RTSOP
BLR
 
-19 M 7800 6930   835,12
7 Straltsou Hleb RTSOP
BLR
 
-19 M 6360     680,94
8 Artsiomau Yahor *RTSOP
BLR
 
-19 M 6230     667,02

Junior Girls under 15 Jump Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Charnyshova Luisa Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 18,4m 28,2m   1000,00
2 Valuiskaya Lizaveta Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 24,7m 24,6m   875,89
3 Trubskaya Valeryia RTSOP
BLR
 
-15 F 13,8m 24,4m   865,25
4 Parkhomenka Alena RTSOP
BLR
 
-15 F 22,6m 24,1m   854,61
5 Lahunova Anastasiya *RTSOP
BLR
 
-15 F 14,9m 19,8m   702,13
6 Belskaya Maryia Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 10,7m 12,2m   432,62
7 Hvozdzeva Sofia Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 10,5m     372,34

Junior Boys under 15 Jump Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Piatrenka Stefan RTSOP
BLR
 
-15 M 30,2m 33,2m
(Tie break: 32,6m)
  1000,00
2 Lapkoyski Kiryl Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M 32,8m 33,2m
(Tie break: 32,1m)
  1000,00
3 Melnik Stsiapan RTSOP
BLR
 
-15 M 30,6m 32,5m   978,92
4 Harbachuk Viktar RTSOP
BLR
 
-15 M 29,1m 32,5m   978,92
5 Liasnoi Arseni RTSOP
BLR
 
-15 M 30,9m 31,4m   945,78
6 Schasny Nikita *RTSOP
BLR
 
-15 M 19,8m
(Tie break: 22,4m)
(Tie break: 22,4m)
21,8m   656,63
7 Straltsou Ilya Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M 19,8m
(Tie break: 22,2m)
(Tie break: 22,0m)
    596,39

Junior Girls under 19 Jump Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Petskova Iryna RTSOP
BLR
 
-19 F 32,6m 33,9m   1000,00
2 Taliaronak Aliaksandra RTSOP
BLR
 
-19 F 32,4m 33,8m   996,54
3 Kisialiova Katsiaryna Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 F 33,0m 33,7m   993,08
4 Khatkouskaya Alena RTSOP
BLR
 
-19 F 25,3m 26,6m   747,40

Junior Boys under 19 Jump Results

Homologation: Normal - 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Round 1 Round 2   Overall
1 Shpak Stsiapan RTSOP
BLR
 
-19 M 44,9m 50,5m   1000,00
2 Marozau Artsiom Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 45,3m 46,0m   888,89
3 Antonau Anton Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 44,4m 44,8m   859,26
4 Papkou Andrey Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 44,9m 43,6m   861,73
5 Straltsou Hleb RTSOP
BLR
 
-19 M 42,0m 41,3m   790,12
6 Purosau Mikhail RTSOP
BLR
 
-19 M 41,3m 40,2m   772,84
7 Artsiomau Yahor *RTSOP
BLR
 
-19 M 40,6m     755,56
8 Mikhailou Aliaksandr Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 39,8m     735,80

Junior Girls under 15 Overall Results

- 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Charnyshova Luisa Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 1000,00 990,37 1000,00 2990,37
2 Valuiskaya Lizaveta Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 820,00 858,75 875,89 2554,64
3 Parkhomenka Alena RTSOP
BLR
 
-15 F 640,00 1000,00 854,61 2494,61
4 Trubskaya Valeryia RTSOP
BLR
 
-15 F 790,00 831,46 865,25 2486,71
5 Lahunova Anastasiya *RTSOP
BLR
 
-15 F 880,00 619,58 702,13 2201,71
6 Hvozdzeva Sofia Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 280,00 337,08 372,34 989,42
7 Belskaya Maryia Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 F 120,00 147,67 432,62 700,29

Junior Boys under 15 Overall Results

- 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Piatrenka Stefan RTSOP
BLR
 
-15 M 987,65 1000,00 1000,00 2987,65
2 Harbachuk Viktar RTSOP
BLR
 
-15 M 987,65 991,28 978,92 2957,85
3 Melnik Stsiapan RTSOP
BLR
 
-15 M 851,85 972,38 978,92 2803,15
4 Liasnoi Arseni RTSOP
BLR
 
-15 M 1000,00 770,35 945,78 2716,13
5 Schasny Nikita *RTSOP
BLR
 
-15 M 777,78 796,51 656,63 2230,92
6 Lapkoyski Kiryl Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M   986,92 1000,00 1986,92
7 Straltsou Ilya Vitbskaya obl.
BLR
 
-15 M 506,17 199,13 596,39 1301,69

Junior Girls under 19 Overall Results

- 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Kisialiova Katsiaryna Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 F 1000,00 1000,00 993,08 2993,08
2 Petskova Iryna RTSOP
BLR
 
-19 F 875,00 745,14 1000,00 2620,14
3 Taliaronak Aliaksandra RTSOP
BLR
 
-19 F 901,79 699,43 996,54 2597,76
4 Khatkouskaya Alena RTSOP
BLR
 
-19 F 705,36 710,86 747,40 2163,62

Junior Boys under 19 Overall Results

- 12.09.2014 - 13.09.2014
  Name Club   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Shpak Stsiapan RTSOP
BLR
 
-19 M 1000,00 835,12 1000,00 2835,12
2 Marozau Artsiom Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 898,44 943,25 888,89 2730,58
3 Purosau Mikhail RTSOP
BLR
 
-19 M 875,00 1000,00 772,84 2647,84
4 Antonau Anton Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 875,00 884,37 859,26 2618,63
5 Papkou Andrey Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 890,62 750,54 861,73 2502,89
6 Mikhailou Aliaksandr Vitbskaya obl.
BLR
 
-19 M 539,06 949,68 735,80 2224,54
7 Artsiomau Yahor *RTSOP
BLR
 
-19 M 796,88 667,02 755,56 2219,46
8 Straltsou Hleb RTSOP
BLR
 
-19 M 562,50 680,94 790,12 2033,56