Youth cup 2017 2nd stop

Junior Girls under 15 Slalom Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Fedorova Lucia SVK
SVK
 
-15 F 1,00/55/13.00 3,00/55/13.00   1000,00
2 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-15 F 2,00/55/14.25 3,00/55/14.25   894,74
3 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-15 F 3,50/52 2,00/55/16.00   771,93
4 Hvozdzeva Sofia BLR
BLR
 
-15 F 4,50/55/18.25 6,00/55/18.25   736,84
5 Csokasova Nika SVK
SVK
 
-15 F 4,00/55/18.25 5,00/55/18.25   719,30
6 Gassner Miriam AUT
AUT
 
-15 F 3,00/55/18.25 4,50/55/18.25   710,53
7 Luptakova Patricia SVK
SVK
 
-15 F 4,00/49     491,23
8 Luptakova Kristina SVK
SVK
 
-15 F 5,50/46     412,28
9 Csokasova Zuzana SVK
SVK
 
-15 F 4,25/46     390,35
10 Vrazelova Sarka SVK
SVK
 
-15 F 2,50/46     359,65
11 Misailova Krystyna UKR
UKR
 
-15 F 4,00/34      
12 Sablaturova Ema SVK
SVK
 
-15 F 3,50/34      

Junior Boys under 15 Slalom Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Saxa Samuel SVK
SVK
 
-15 M 1,00/58/11.25 1,00/58/10.75   1000,00
2 Lapkouski Kiryl BLR
BLR
 
-15 M 2,50/58/16.00 2,00/58/13.00   767,12
3 Samovolik Ivan UKR
UKR
 
-15 M 3,00/58/14.25 3,00/58/14.25   698,63
4 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-15 M 5,00/55/18.25 3,00/58/18.25   534,25
5 Zambory Tobias SVK
SVK
 
-15 M 4,50/58/16.00 2,50/58/18.25   636,99

Junior Girls under 19 Slalom Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Borikova Karin SVK
SVK
 
-19 F 2,50/55/13.00 2,50/55/12.00   1000,00
2 Wenger Vanessa AUT
AUT
 
-19 F 1,00/55/13.00 4,00/55/13.00   920,35
3 Valuiskaya Lizaveta BLR
BLR
 
-19 F 3,00/55/13.00 3,50/55/16.00   902,65
4 Kuzmenko Xeniya UKR
UKR
 
-19 F 5,50/55/16.00 3,50/55/16.00   734,51
5 Charnyshova Luisa BLR
BLR
 
-19 F 5,00/55/14.25 2,50/55/16.00   831,86
6 Bodingbauer Maria AUT
AUT
 
-19 F 1,00/55/16.00     654,87

Junior Boys under 19 Slalom Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Bodingbauer David AUT
AUT
 
-19 M 2,00/58/13.00 1,00/58/12.00   1000,00
2 Lesnoy Arseniy BLR
BLR
 
-19 M 2,00/58/14.25 4,00/58/13.00   945,45
3 Piatrenka Stefan BLR
BLR
 
-19 M 0,00/58/12.00 4,50/58/14.25   981,82
4 Kravchenko Glib UKR
UKR
 
-19 M 4,25/58/14.25 4,50/58/16.00   840,91
5 Fiala Philipp AUT
AUT
 
-19 M 5,00/58/16.00 0,50/58/18.25   745,45
6 Artsiomau Yahor BLR
BLR
 
-19 M 1,50/58/16.00     681,82
7 Vasko Daniel SVK
SVK
 
-19 M 4,25/58/18.25     622,73
8 Muransky Jakub SVK
SVK
 
-19 M 1,00/58/18.25     563,64

Junior Girls under 15 Tricks Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Hvozdzeva Sofia BLR
BLR
 
-15 F 7040 7170   1000,00
2 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-15 F 6770 6440   944,21
3 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-15 F 4620 6150   857,74
4 Fedorova Lucia SVK
SVK
 
-15 F 2230 2850   397,49
5 Csokasova Nika SVK
SVK
 
-15 F 1500 1860   259,41
6 Gassner Miriam AUT
AUT
 
-15 F 400     55,79

Junior Boys under 15 Tricks Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Samovolik Ivan UKR
UKR
 
-15 M 7620 9260   1000,00
2 Lapkouski Kiryl BLR
BLR
 
-15 M 8720 6670   941,68
3 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-15 M 4480 5110   551,84
4 Zambory Tobias SVK
SVK
 
-15 M 2780 2030   300,22
5 Saxa Samuel SVK
SVK
 
-15 M 1470 1220   158,75

Junior Girls under 19 Tricks Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Charnyshova Luisa BLR
BLR
 
-19 F 5940 7340   1000,00
2 Kuzmenko Xeniya UKR
UKR
 
-19 F 4040 7200   980,93
3 Shevtsova Yeva UKR
UKR
 
-19 F 7030 7070   963,22
4 Valuiskaya Lizaveta BLR
BLR
 
-19 F 6830 5750   930,52
5 Borikova Karin SVK
SVK
 
-19 F 3420 3420   465,94
6 Wenger Vanessa AUT
AUT
 
-19 F 1410     192,10
7 Bodingbauer Maria AUT
AUT
 
-19 F 790     107,63

Junior Boys under 19 Tricks Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Kravchenko Glib UKR
UKR
 
-19 M 7530 8090   1000,00
2 Piatrenka Stefan BLR
BLR
 
-19 M 7530 7340   930,78
3 Artsiomau Yahor BLR
BLR
 
-19 M 6850 6170   846,72
4 Vasko Daniel SVK
SVK
 
-19 M 3930 4280   529,05
5 Lesnoy Arseniy BLR
BLR
 
-19 M 4770 3550   589,62
6 Bodingbauer David AUT
AUT
 
-19 M 3800     469,72
7 Fiala Philipp AUT
AUT
 
-19 M 900     111,25

Junior Girls under 15 Jump Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-15 F 30,1m 31,1m   993,61
2 Misailova Krystyna UKR
UKR
 
-15 F 31,3m 29,7m   1000,00
3 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-15 F 27,7m 26,8m   884,98
4 Hvozdzeva Sofia BLR
BLR
 
-15 F 23,2m 26,3m   840,26
5 Csokasova Nika SVK
SVK
 
-15 F 22,5m 23,5m   750,80

Junior Boys under 15 Jump Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Lapkouski Kiryl BLR
BLR
 
-15 M 40,2m 44,1m   1000,00
2 Samovolik Ivan UKR
UKR
 
-15 M 38,1m 38,0m   863,95
3 Zambory Tobias SVK
SVK
 
-15 M 28,0m 30,6m   693,88
4 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-15 M 28,5m 29,9m   678,00
5 Saxa Samuel SVK
SVK
 
-15 M 24,2m 23,3m   548,75

Junior Girls under 19 Jump Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Charnyshova Luisa BLR
BLR
 
-19 F 35,9m 35,2m   1000,00
2 Valuiskaya Lizaveta BLR
BLR
 
-19 F 32,5m 32,3m   889,97
3 Kuzmenko Xeniya UKR
UKR
 
-19 F 29,6m 29,7m   799,35
4 Borikova Karin SVK
SVK
 
-19 F 29,4m 29,7m   799,35
5 Bodingbauer Maria AUT
AUT
 
-19 F 24,3m 26,7m   702,27

Junior Boys under 19 Jump Results

Homologation: World record - 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Preliminary Final   Overall
1 Lesnoy Arseniy BLR
BLR
 
-19 M 44,0m 47,8m   1000,00
2 Artsiomau Yahor BLR
BLR
 
-19 M 42,5m 43,7m   891,53
3 Vasko Daniel SVK
SVK
 
-19 M 41,4m 43,0m   873,02
4 Piatrenka Stefan BLR
BLR
 
-19 M 41,7m 42,0m   846,56
5 Kravchenko Glib UKR
UKR
 
-19 M 31,3m 34,7m   653,44
6 Bodingbauer David AUT
AUT
 
-19 M 30,0m     529,10
7 Muransky Jakub SVK
SVK
 
-19 M 22,2m     322,75

Junior Girls under 15 Overall Results

- 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Rybak Iryna UKR
UKR
 
-15 F 894,74 944,21 993,61 2832,56
2 Hvozdzeva Sofia BLR
BLR
 
-15 F 736,84 1000,00 840,26 2577,10
3 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-15 F 771,93 857,74 884,98 2514,65
4 Csokasova Nika SVK
SVK
 
-15 F 719,30 259,41 750,80 1729,51

Junior Boys under 15 Overall Results

- 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Lapkouski Kiryl BLR
BLR
 
-15 M 767,12 941,68 1000,00 2708,80
2 Samovolik Ivan UKR
UKR
 
-15 M 698,63 1000,00 863,95 2562,58
3 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-15 M 534,25 551,84 678,00 1764,09
4 Saxa Samuel SVK
SVK
 
-15 M 1000,00 158,75 548,75 1707,50
5 Zambory Tobias SVK
SVK
 
-15 M 636,99 300,22 693,88 1631,09

Junior Girls under 19 Overall Results

- 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Charnyshova Luisa BLR
BLR
 
-19 F 831,86 1000,00 1000,00 2831,86
2 Valuiskaya Lizaveta BLR
BLR
 
-19 F 902,65 930,52 889,97 2723,14
3 Kuzmenko Xeniya UKR
UKR
 
-19 F 734,51 980,93 799,35 2514,79
4 Borikova Karin SVK
SVK
 
-19 F 1000,00 465,94 799,35 2265,29
5 Bodingbauer Maria AUT
AUT
 
-19 F 654,87 107,63 702,27 1464,77

Junior Boys under 19 Overall Results

- 7. 7. 2017 - 9. 7. 2017
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Piatrenka Stefan BLR
BLR
 
-19 M 981,82 930,78 846,56 2759,16
2 Lesnoy Arseniy BLR
BLR
 
-19 M 945,45 589,62 1000,00 2535,07
3 Kravchenko Glib UKR
UKR
 
-19 M 840,91 1000,00 653,44 2494,35
4 Artsiomau Yahor BLR
BLR
 
-19 M 681,82 846,72 891,53 2420,07
5 Vasko Daniel SVK
SVK
 
-19 M 622,73 529,05 873,02 2024,80
6 Bodingbauer David AUT
AUT
 
-19 M 1000,00 469,72 529,10 1998,82