On water:
ITA
 
Merlo Fabrizio
Pass Buoys Time Comments
55/14.25 6,00 Ok
55/13.00 6,00 Ok
55/12.00 5,00 Ok