NATIONAL YOUTH AND 35 + CHAMPIONSHIPS

Under 10 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Toutziaridi Amalia ZAH GRE 0,00/22      

Under 10 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Dulos Theodore *NOV GRE 3,50/46 0,50/43   91,49
2 Toutziaridis Alkiviadis ZAH GRE 1,00/22 3,00/22    
3 Dulos Petros *NOV GRE 0,00/22      

Under 12 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Vlahakou Kiriaki-Eleni ZIR GRE 0,00/34      

Under 12 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Tsitselis Athanasios KOZ GRE 3,00/52/16.00 1,50/55/16.00   414,89
2 Arampatzis Marios PAM GRE 3,50/52 5,00/52   234,04
3 Chrisostomidis Dimitris HAL GRE 2,50/52 3,00/52   191,49
4 Kyprios Iason POR GRE 2,00/34 1,00/34    

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Paschou Natalia NOV GRE 2,00/55/14.25 3,00/55/14.25   741,57
2 Pontifix Athina NOV GRE 1,00/55/14.25 2,00/55/14.25   719,10
3 Papoudi Mika NOV GRE 5,00/55/16.00 1,00/55/14.25   696,63
4 Nathanail Nicole *NOV GRE 2,00/55/18.25 2,00/55/18.25   449,44
5 Armeni Ianthi CYP CYP 5,00/55/18.25 3,50/52   516,85
6 Loizidou Florentia CYP CYP 4,00/52 4,50/49   359,55
7 Tsitseli Stefania KOZ GRE 0,00/37     26,97

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Galides Andreas CYP CYP 0,50/55/12.00 1,00/55/12.00   787,23
2 Serpieris Pavlos POR GRE 4,50/55/14.25 4,50/55/13.00   734,04
3 Nathanail Pavlos NOV GRE 3,00/55/13.00 5,00/55/14.25   702,13
4 Toutziarides Vassilis NOV GRE 3,50/55/16.00 3,00/55/14.25   574,47
5 Papadopoulos Rodionas CYP CYP 3,50/55/16.00 1,00/55/14.25   531,91
6 Gregoriou Nikolaos ZIR GRE 3,00/52 2,00/49   191,49
7 Papaconstantinou George CYP CYP 1,50/55/18.25 0,00/37   287,23
8 Arkadis Konstantinos ALI GRE 3,50/49     117,02
9 Kamperis Ioannis PAM GRE 3,00/37     12,77

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Daniil Kalliopi NOV GRE 0,50/55/13.00 3,00/55/13.00   750,00
2 Paschou Alexandra NOV GRE 3,00/55/14.25 5,00/55/14.25   659,09
3 Kypriou Ioanna POR GRE 1,00/55/13.00 4,00/55/14.25   704,55
4 Lambrou Amalia-Eleni *NOV GRE 1,50/55/18.25 4,00/55/14.25   636,36
5 Hasapi Glykeria KOZ GRE 1,00/55/14.25 2,00/55/14.25   590,91

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Techoueyres Aris NOV GRE 4,00/58/12.00 1,50/58/11.25   852,94
2 Tagalis Dimitris POR GRE 2,50/58/13.00 3,50/58/13.00   656,86
3 Daniil Daniel NOV GRE 3,50/58/14.25 3,00/58/13.00   647,06
4 Arampatzis Athanasios PAM GRE 3,50/58/13.00 2,50/58/13.00   656,86
5 Halioris Alexandros PAR GRE 0,50/58/14.25 2,50/58/16.00   480,39
6 Toutziaridis Haris *NOV GRE 5,00/58/18.25     333,33
7 Vlissidis Nikos ZAH GRE 3,50/58/18.25     303,92
8 Nanas Themistoklis NEK GRE 1,50/52     102,94
9 Filios Alexandros PAM GRE 1,00/52     101,31
10 Gregoriou Harilaos Ioannis ZIR GRE 3,00/43     49,02

Under 10 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Toutziaridi Amalia ZAH GRE 80 80   12,16

Under 10 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Dulos Theodore *NOV GRE 80 200
(Tie break: 200)
  26,63
2 Toutziaridis Alkiviadis ZAH GRE 200 200
(Tie break: 80)
  26,63
3 Dulos Petros *NOV GRE 80 80   10,65

Under 12 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Vlahakou Kiriaki-Eleni ZIR GRE 380 500   75,99

Under 12 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Tsitselis Athanasios KOZ GRE 540 320   71,90

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Paschou Natalia NOV GRE 3430 3750   569,91
2 Papoudi Mika NOV GRE 700 2600   395,14
3 Armeni Ianthi CYP CYP 1070 1480   224,92
4 Loizidou Florentia CYP CYP 1200 1290   196,05
5 Pontifix Athina NOV GRE 570 1290   196,05
6 Nathanail Nicole *NOV GRE 750 660   113,98

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Toutziarides Vassilis NOV GRE 1750 1500   233,02
2 Nathanail Pavlos NOV GRE 1880 1160   250,33
3 Arkadis Konstantinos ALI GRE 660 650   87,88

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Daniil Kalliopi NOV GRE 2850 3850   440,00
2 Paschou Alexandra NOV GRE 3380 3280   386,29
3 Lambrou Amalia-Eleni *NOV GRE 2180 2310   264,00
4 Hasapi Glykeria KOZ GRE 810 1210   138,29

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Techoueyres Aris NOV GRE 5340 4440   508,09
2 Daniil Daniel NOV GRE 3850 3340   366,32
3 Vlissidis Nikos ZAH GRE 660 580   62,80

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Paschou Natalia NOV GRE 12,9m 13,6m   250,95

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Nathanail Pavlos NOV GRE 17,4m 21,4m   342,34
2 Toutziarides Vassilis NOV GRE 13,6m 14,0m   131,38

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Daniil Kalliopi NOV GRE 17,5m 19,2m   322,75

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Techoueyres Aris NOV GRE 30,8m 21,7m   480,37
2 Daniil Daniel NOV GRE 19,7m 20,4m   240,18
3 Vlissidis Nikos ZAH GRE 0,00m      

Over 35 Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Conti Marianna POR GRE 2,50/55/14.25 1,50/55/13.00   698,63
2 Papadimitriou Angeliki ZAH GRE 1,00/55/13.00 3,00/55/14.25   684,93
3 Sembos Anna ALI GRE 3,50/55/14.25 3,00/55/14.25   589,04
4 Alivizatou Maria HAL GRE 1,00/55/14.25 2,50/55/16.00   520,55
5 Eleftheriou Katerina ALI GRE 5,00/55/18.25 5,00/55/18.25   301,37

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Hatzis George MOU GRE 3,50/55/10.75     897,73
2 Stamatis Stylianos NOKV GRE 4,00/55/11.25 1,50/55/10.75   852,27
3 Kaloupis Anastasios POH GRE 3,50/55/11.25 5,50/55/11.25   806,82
4 Papadakis Stefanos ZAH GRE 2,00/55/11.25 4,50/55/13.00   727,27
5 Zervopoulos Spyridon Rikos HAL GRE 0,50/55/11.25 1,50/55/12.00   693,18
6 Stravelakis Dimitris POR GRE 2,00/55/12.00 2,00/55/13.00   590,91
7 Tsaoussis Konstantinos POR GRE 2,00/55/14.25 2,00/55/14.25   318,18
8 Gorgias Alexandros POR GRE 2,00/55/16.00 3,50/55/18.25   181,82

Over 45 Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Diktaki Christina POR GRE 2,50/55/18.25 2,50/55/18.25   329,55
2 Manou Maria NOKV GRE 0,50/52 2,00/43   147,73

Over 45 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Alexander Robbie * RSA 3,00/55/10.75 4,00/55/10.75   920,00
2 Dulos Fotis NOV GRE 1,50/55/11.25 3,00/55/12.00   750,00
3 Toutziarides John NOV GRE 1,50/55/11.25 1,50/55/12.00   750,00
4 Kambanis Andreas NOV GRE 5,00/55/13.00 1,50/55/12.00   630,00
5 Doumas Georgios HAL GRE 5,00/55/18.25 1,00/55/16.00   260,00

Over 55 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Kyprios Sotiris POR GRE 5,00/55/11.25 1,00/55/10.75   1057,69
2 Frangistas Nikolaos NOV GRE 0,50/55/12.00 1,00/55/11.25   942,31
3 Vlissidis Ioannis ZAH GRE 3,50/55/13.00 2,00/55/12.00   846,15
4 Gabriel George Nicolas POR GRE 3,50/55/13.00 4,50/55/13.00   778,85

Over 35 Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Papadimitriou Angeliki ZAH GRE 1210 1260   186,67

Over 35 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Hatzis Anastasios MOU GRE 0      

Over 45 Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Kapsali Vanessa ZIR GRE 0      

Over 35 Ladies Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Papadimitriou Angeliki ZAH GRE 24,9m     500,00

Over 35 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Hatzis George MOU GRE 41,0m     605,47

Over 45 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 24/7/2014 - 27/7/2014
  Name Club Country Round 1 Round 2   Overall
1 Dulos Fotis NOV GRE 21,4m 20,1m   251,66