Europe - Africa - Middle East

Terracciano Silvia - 02.04.2007

ITA ITA - NO SUD

Seniors 2 Women - 1954 - Age:52

06EAME05EAME Senior Championships 200629.10.2006Manche 12,00/55/13.00Rc1150Rc
06EAME05EAME Senior Championships 200629.10.2006Manche 24,50/55/14.25Rc1900Rc
06ITA04Recetto International25.06.2006Manche 15,25/55/16.00Rc
06ITA051st San Gervasio Bresciano International02.07.2006Manche 13,00/55/14.25Rc
06ITA051st San Gervasio Bresciano International02.07.2006Manche 21,50/55/14.25Rc
06ITA091 TROFEO BUCCINASCO PIPPO BUZZOTTA16.07.2006Manche 11,50/55/16.00RkL
06ITA091 TROFEO BUCCINASCO PIPPO BUZZOTTA16.07.2006Manche 23,50/55/16.00RkL
06ITA132 Trofeo San Gervasio Bresciano30.07.2006Manche 15,00/55/16.00Rc
06ITA132 Trofeo San Gervasio Bresciano30.07.2006Manche 23,50/55/16.00Rc
06ITA132 Trofeo San Gervasio Bresciano30.07.2006Manche 33,00/55/14.25Rc
06ITA16Campionati Italiani di Categoria05.08.2006Manche 12,50/55/14.25RkL640RkL
06ITA17CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI06.08.2006Manche 14,00/55/14.25Rc
06ITA25Trofeo Moncalieri 200610.09.2006Manche 14,00/34RkL
06ITA25Trofeo Moncalieri 200610.09.2006Manche 21,50/55/14.25RkL
06ITA25Trofeo Moncalieri 200610.09.2006Manche 31,50/55/14.25RkL
06ITA322 TROFEO CITTA' DI ROMA24.09.2006Manche 12,00/55/14.25RkL
06ITA322 TROFEO CITTA' DI ROMA24.09.2006Manche 22,00/55/13.00RkL
06WWW04IWSF World Senior Trophy Championships 229.10.2006Manche 12,00/55/13.00Rc1150Rc
06WWW04IWSF World Senior Trophy Championships 229.10.2006Manche 25,00/55/14.25Rc1450Rc