International Waterski and Wakeboard Federation

Competitions results and ranking lists

   
iwwfed-ea.org: Ukraine Open 2016
Sentosa Waterski Club


Tournament

Jury panel
Time table & start lists

List of participants

Results

Live results

All skiers Slalom
All skiers Tricks
All skiers Jump
All skiers Overall

Under 14 Girls Slalom
Under 14 Girls Tricks
Under 14 Girls Jump
Under 14 Girls Overall

Under 14 Boys Slalom
Under 14 Boys Tricks
Under 14 Boys Jump
Under 14 Boys Overall

Under 17 Girls Slalom
Under 17 Girls Tricks
Under 17 Girls Jump
Under 17 Girls Overall

Under 17 Boys Slalom
Under 17 Boys Tricks
Under 17 Boys Jump
Under 17 Boys Overall

Open Ladies Slalom
Open Ladies Tricks
Open Ladies Jump
Open Ladies Overall

Open Men Slalom
Open Men Tricks
Open Men Jump
Open Men Overall

Over 35 Men Slalom

All results (pdf)
Ukraine Open 2016
Sentosa Waterski Club - 30 Sep/2 Oct 2016 2016

Ukraine Open 2016 - Individual classification

Ukraine Open 2016

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 1,00/55/13.00 3,00/55/14.25 2,00/55/13.00   853,93
2 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 4,50/55/14.25 2,00/55/14.25 0,50/34   775,28
3 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 2,00/55/14.25 5,00/55/16.00     719,10
4 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 5,00/55/16.00 0,50/55/16.00     651,69
5 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 1,50/55/16.00 2,00/55/16.00     584,27

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 3,50/55/16.00 5,00/55/14.25     617,02
2 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 4,00/55/14.25 1,50/55/14.25     595,74
3 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 3,50/55/16.00 1,00/55/14.25     531,91
4 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 1,00/55/18.25 3,50/55/16.00     457,45
5 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 3,00/55/18.25 4,00/55/18.25     340,43
6 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 2,50/52 2,25/55/18.25     303,19
7 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 5,00/52 1,50/49     234,04
8 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 3,50/52 2,50/52     202,13
9 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 2,50/49 2,00/49     53,19
10 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 0,00/34 0,00/40      

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 1,00/55/12.00 2,00/55/12.00 2,50/55/12.00   875,00
2 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 5,00/55/13.00 1,50/55/12.00 2,00/55/12.00   863,64
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 3,00/55/13.00 2,50/37 3,00/55/13.00   750,00
4 Lahunova Anastasia BLR
BLR
 
-17 F 1,00/55/13.00 2,00/55/13.00 4,00/55/16.00   727,27
5 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 3,50/55/14.25 4,50/55/14.25     647,73

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 3,00/58/12.00 3,00/58/12.00 3,00/58/12.00   764,71
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 2,00/58/12.00 0,50/58/13.00 3,00/58/12.00   764,71
3 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 4,00/58/13.00 2,00/58/13.00     666,67
4 Melnichenko Georgiy UKR
UKR
 
-17 M 1,50/58/13.00 1,50/40     617,65

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 1,50/55/12.00 2,50/55/12.00     700,00

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 3,50/58/12.00 3,50/58/11.25 1,50/58/11.25   745,90
2 Kazlowski Alexander BLR
BLR
 
Ope M 1,00/58/10.75 0,00/58/11.25 2,00/58/12.00   803,28
3 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 1,00/58/11.25 2,00/58/11.25     721,31
4 Barvinskyi Oleksandr UKR
UKR
 
Ope M 6,00/43 3,00/49      

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Vlasov Sviatoslav RUS
RUS
 
35+ M 1,50/55/18.25 0,00/55/16.00     380,95
2 Kotlyarenko Aleksandr UKR
UKR
 
35+ M 3,00/43 1,50/55/18.25     309,52

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 5360 4330 5620   854,10
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 4850 5440 5330   826,75
3 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 3950 4220 4730   718,84
4 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 3160 2840     480,24
5 Vorchilo Diana UKR
UKR
 
-14 F 2960 1110     449,85
6 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 2060 2440     370,82
7 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-14 F 1560 1660     252,28
8 Gerashchenko Maria UKR
UKR
 
-14 F 1410 1560     237,08

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 3160 5110 5960   740,37
2 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 1490 5460 2280   678,26
3 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 4380 4760     591,30
4 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 3630 4260     529,19
5 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 3480 3740     464,60
6 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 3040 3590     445,96
7 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 3300 2950     409,94
8 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 1980 2970     368,94
9 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 2530 1690     314,29
10 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 1020 940     126,71
11 Poliakov Nazar UKR
UKR
 
-14 M 320 320     39,75

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 5400 5920 6070   693,71
2 Shevtsova Eva UKR
UKR
 
-17 F 5540 5690 640   650,29
3 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 4980 5380     614,86
4 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 5360 4370     612,57
5 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 3530 3910     446,86

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 7640 7800 5560   742,15
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 5420 5090     515,70
3 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 3970 4700     447,19

Open Ladies Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Pirozhenko Anna UKR
UKR
 
Ope F 4460 5160     601,40
2 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 4800 4890     569,93

Open Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 7710 6080 5900   660,10
2 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 8160 5480 4880   698,63

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 24,1m 25,7m 26,1m   720,75
2 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 24,0m 24,4m 23,7m   656,60
3 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 22,5m 23,0m     603,77
4 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 21,7m 20,7m     554,72
5 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 11,3m 11,5m     169,81

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 32,8m 30,5m 32,8m   678,57
2 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 15,3m 26,8m     500,00
3 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 17,2m 19,2m     273,81
4 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 17,9m 19,1m     270,83
5 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 15,5m 14,9m     163,69
6 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 14,3m 15,0m     148,81
7 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 8,5m 8,6m      

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 40,9m 40,1m 39,9m   896,83
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 37,0m 37,9m 37,8m   817,46
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 30,9m 28,6m     632,28
4 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 26,1m 29,8m     603,17

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 45,0m 45,6m 46,8m   849,88
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 40,5m 42,0m 44,9m   806,00
3 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 37,8m 39,6m 40,7m   709,01

Open Ladies Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 39,0m 39,1m 42,0m   746,27

Open Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 54,7m 52,5m 53,8m   693,93
2 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 47,6m 47,6m     528,04

Under 14 Girls Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 853,93 826,75 720,75 2401,43
2 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 651,69 854,10 603,77 2109,56
3 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 719,10 718,84 554,72 1992,66
4 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 775,28 480,24 656,60 1912,12
5 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 584,27 370,82 169,81 1124,90

Under 14 Boys Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 595,74 740,37 678,57 2014,68
2 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 617,02 409,94 500,00 1526,96
3 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 340,43 678,26 270,83 1289,52
4 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 531,91 464,60 273,81 1270,32
5 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 457,45 591,30 163,69 1212,44
6 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 202,13 445,96 148,81 796,90
7 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 53,19 126,71   179,90

Under 17 Girls Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 875,00 614,86 817,46 2307,32
2 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 647,73 693,71 896,83 2238,27
3 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 750,00 612,57 632,28 1994,85
4 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 863,64 446,86 603,17 1913,67

Under 17 Boys Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 666,67 742,15 849,88 2258,70
2 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 764,71 515,70 806,00 2086,41
3 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 764,71 447,19 709,01 1920,91

Open Ladies Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 700,00 569,93 746,27 2016,20

Open Men Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 745,90 698,63 693,93 2138,46
2 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 721,31 660,10 528,04 1909,45

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 1,00/55/12.00 2,00/55/12.00 2,50/55/12.00   875,00
2 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 5,00/55/13.00 1,50/55/12.00 2,00/55/12.00   863,64
3 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 1,00/55/13.00 3,00/55/14.25 2,00/55/13.00   853,93
4 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 3,00/58/12.00 3,00/58/12.00 3,00/58/12.00   764,71
5 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 2,00/58/12.00 0,50/58/13.00 3,00/58/12.00   764,71
6 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 3,00/55/13.00 2,50/37 3,00/55/13.00   750,00
7 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 3,50/58/12.00 3,50/58/11.25 1,50/58/11.25   745,90
8 Kazlowski Alexander BLR
BLR
 
Ope M 1,00/58/10.75 0,00/58/11.25 2,00/58/12.00   803,28
9 Lahunova Anastasia BLR
BLR
 
-17 F 1,00/55/13.00 2,00/55/13.00 4,00/55/16.00   727,27
10 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 4,50/55/14.25 2,00/55/14.25 0,50/34   775,28
11 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 1,00/58/11.25 2,00/58/11.25     721,31
12 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 2,00/55/14.25 5,00/55/16.00     719,10
13 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 1,50/55/12.00 2,50/55/12.00     700,00
14 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 4,00/58/13.00 2,00/58/13.00     666,67
15 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 5,00/55/16.00 0,50/55/16.00     651,69
16 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 3,50/55/14.25 4,50/55/14.25     647,73
17 Melnichenko Georgiy UKR
UKR
 
-17 M 1,50/58/13.00 1,50/40     617,65
18 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 3,50/55/16.00 5,00/55/14.25     617,02
19 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 4,00/55/14.25 1,50/55/14.25     595,74
20 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 1,50/55/16.00 2,00/55/16.00     584,27
21 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 3,50/55/16.00 1,00/55/14.25     531,91
22 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 1,00/55/18.25 3,50/55/16.00     457,45
23 Vlasov Sviatoslav RUS
RUS
 
35+ M 1,50/55/18.25 0,00/55/16.00     380,95
24 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 3,00/55/18.25 4,00/55/18.25     340,43
25 Kotlyarenko Aleksandr UKR
UKR
 
35+ M 3,00/43 1,50/55/18.25     309,52
26 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 2,50/52 2,25/55/18.25     303,19
27 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 5,00/52 1,50/49     234,04
28 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 3,50/52 2,50/52     202,13
29 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 2,50/49 2,00/49     53,19
30 Barvinskyi Oleksandr UKR
UKR
 
Ope M 6,00/43 3,00/49      
30 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 0,00/34 0,00/40      

All skiers Tricks Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 5360 4330 5620   854,10
2 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 4850 5440 5330   826,75
3 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 3160 5110 5960   740,37
4 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 3950 4220 4730   718,84
5 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 5400 5920 6070   693,71
6 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 7640 7800 5560   742,15
7 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 7710 6080 5900   660,10
8 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 8160 5480 4880   698,63
9 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 1490 5460 2280   678,26
10 Shevtsova Eva UKR
UKR
 
-17 F 5540 5690 640   650,29
11 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 4980 5380     614,86
12 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 5360 4370     612,57
13 Pirozhenko Anna UKR
UKR
 
Ope F 4460 5160     601,40
14 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 4380 4760     591,30
15 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 4800 4890     569,93
16 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 3630 4260     529,19
17 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 5420 5090     515,70
18 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 3160 2840     480,24
19 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 3480 3740     464,60
20 Vorchilo Diana UKR
UKR
 
-14 F 2960 1110     449,85
21 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 3970 4700     447,19
22 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 3530 3910     446,86
23 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 3040 3590     445,96
24 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 3300 2950     409,94
25 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 2060 2440     370,82
26 Semavin Savely BLR
BLR
 
-14 M 1980 2970     368,94
27 Kotlyarenko Nikita UKR
UKR
 
-14 M 2530 1690     314,29
28 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-14 F 1560 1660     252,28
29 Gerashchenko Maria UKR
UKR
 
-14 F 1410 1560     237,08
30 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 1020 940     126,71
31 Poliakov Nazar UKR
UKR
 
-14 M 320 320     39,75

All skiers Jump Results

Homologation: Ranking List - 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 40,9m 40,1m 39,9m   896,83
2 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 45,0m 45,6m 46,8m   849,88
3 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 37,0m 37,9m 37,8m   817,46
4 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 40,5m 42,0m 44,9m   806,00
5 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 39,0m 39,1m 42,0m   746,27
6 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 24,1m 25,7m 26,1m   720,75
7 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 37,8m 39,6m 40,7m   709,01
8 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 32,8m 30,5m 32,8m   678,57
9 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 54,7m 52,5m 53,8m   693,93
10 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 24,0m 24,4m 23,7m   656,60
11 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 30,9m 28,6m     632,28
12 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 22,5m 23,0m     603,77
13 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 26,1m 29,8m     603,17
14 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 21,7m 20,7m     554,72
15 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 47,6m 47,6m     528,04
16 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 15,3m 26,8m     500,00
17 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 17,2m 19,2m     273,81
18 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 17,9m 19,1m     270,83
19 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 11,3m 11,5m     169,81
20 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 15,5m 14,9m     163,69
21 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 14,3m 15,0m     148,81
22 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 8,5m 8,6m      

All skiers Overall Results

- 30.09.2016 - 02.10.2016
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Parkhomenka Alena BLR
BLR
 
-14 F 853,93 826,75 720,75 2401,43
2 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
-17 F 875,00 614,86 817,46 2307,32
3 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-17 M 666,67 742,15 849,88 2258,70
4 Maksimenkova Sofia UKR
UKR
 
-17 F 647,73 693,71 896,83 2238,27
5 Marozau Artsiom BLR
BLR
 
Ope M 745,90 698,63 693,93 2138,46
6 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-14 F 651,69 854,10 603,77 2109,56
7 Petrenko Stefan BLR
BLR
 
-17 M 764,71 515,70 806,00 2086,41
8 Kisialiova Katsiaryna BLR
BLR
 
Ope F 700,00 569,93 746,27 2016,20
9 Filaretov Damir UKR
UKR
 
-14 M 595,74 740,37 678,57 2014,68
10 Kuzmenko Ksenia UKR
UKR
 
-17 F 750,00 612,57 632,28 1994,85
11 Hvozdzeva Sofya BLR
BLR
 
-14 F 719,10 718,84 554,72 1992,66
12 Liasnoi Arseni BLR
BLR
 
-17 M 764,71 447,19 709,01 1920,91
13 Trubskaya Valeryia BLR
BLR
 
-17 F 863,64 446,86 603,17 1913,67
14 Belskaya Maryia BLR
BLR
 
-14 F 775,28 480,24 656,60 1912,12
15 Mikhilau Aliaksandr BLR
BLR
 
Ope M 721,31 660,10 528,04 1909,45
16 Straltsou Ilya BLR
BLR
 
-14 M 617,02 409,94 500,00 1526,96
17 Postelnikov Yaroslav UKR
UKR
 
-14 M 340,43 678,26 270,83 1289,52
18 Zhilizki Stanislav BLR
BLR
 
-14 M 531,91 464,60 273,81 1270,32
19 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-14 M 457,45 591,30 163,69 1212,44
20 Kozelskaya Mariya BLR
BLR
 
-14 F 584,27 370,82 169,81 1124,90
21 Kuktenko Alexander UKR
UKR
 
-14 M 202,13 445,96 148,81 796,90
22 Ukolau Anton BLR
BLR
 
-14 M 53,19 126,71   179,90

www.iwwfed-ea.org IWWF - International Waterski and Wakeboard Federation - Hanworth Lane, Chertsey, Surrey, England copyright © IWWF - all rights reserved